प्रकाश घिमिरे

Sound Technician

प्रकाश घिमिरे साझा सवालका ध्वनि प्राविधिक हुन् ।