साझा सवाल अङ्क ५३८ – अंग्रेजीलालको घर, ५० जनाको एकै परिवार

बीबीसी साझा सवाल ५३८-
अंग्रेजीलालको घर, ५० जनाको एकै परिवार

साझा सवाल अङ्क ५३८ – अंग्रेजीलालको घर, ५० जनाको एकै परिवार । गाउँ चलाउने ‘भलमन्सा’ प्रथा, थारू समुदायलाई अत्याएको सिकलसेल एनिमिया अनि कैलालीका थारू समुदायका सरोकार। Like us on Facebook: https://facebook.com/bbcsajhasawal Follow us on Twitter: https://twitter.com/bbcsajhasawal Follw us on Instagram: https://instagram.com/bbcsajhasawal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *